Moravskoslezský kraj na #EURegionsWeek

Moravskoslezský kraj prochází transformací. Chce překonat svou image uhelného kraje, přejít k nízkoemisní ekonomice a proměnit pohornické území v atraktivní místo s novou energií. Proto vytvořil Transformační plán definující aktivity, které mají pomoci proměnit region. A právě o nich bude workshop Moravskoslezského kraje pořádaný v rámci Evropského týdne regionů (#EURegionsWeek).

#EURegionsWeek je největší každoroční akce věnovaná regionální politice, která se koná v Bruselu. Stala se jedinečnou platformou pro komunikaci a vytváření sítí, která spojuje regiony a města z celé Evropy.

Workshop bude veden v angličtině a proběhne online. Registrovat se na něj můžete přes tento odkaz: https://bit.ly/3kxffRx

EURegionsWeek-program-1

enviRoadshow představí úspěšné environmentální projekty napříč krajem

Chcete navázat nové spolupráce s okolními městy a obcemi z vašeho regionu? Toužíte vědět, co spolehlivě funguje, když se jinde pustí do nových environmentálně zaměřených projektů? Díky enviRoadshow můžete sdílet a získat reálné příklady z praxe, předávat si know-how, nebo informace o možnostech financování.

Zapojit se můžete dvěma způsoby:

 • jako obec/město, které předává dobrou praxi
 • jako obec/město, které načerpá informace pro tvorbu vlastního záměru

Putovní akce budou probíhat od září do ledna v různých obcích Moravskoslezského kraje:

 • 30.9.2021 obec Baška, téma: BIODIVERZITA – od lánů k remízkům
 • 14.10.2021 město Nový Jičín, téma: „Blíže lidem, blíže přírodě“
 • 9.11.2021 obec Dobroslavice, téma: Alej k Lipám
 • 25.11.2021 město Frýdek-Místek, téma: Mapa krajiny
 • Leden 2022 město Krnov, více o tématu brzy

Jaké strategické projekty se chystají na Ostravsku? Zveme vás na veřejné projednání

Moravskoslezský kraj zve zástupce obcí i obyvatele Ostravska k veřejnému projednání strategických projektů určených pro Operační program Spravedlivá transformace. Událost proběhne ve čtvrtek 23. září v sálu zastupitelstva na Krajském úřadě, a to od 17 do 19 hodin.

Program události

17:00-17:25 Úvodní slovo

 • Ivo Vondrák, hejtman MSK
 • Tomáš Macura, primátor Statutárního města Ostrava
 • Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana kraje
 • Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana kraje

17:25-19:00 Představení strategických projektů a diskuse

 • Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací
 • Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř
 • MUSEum+
 • Education District
 • REFRESH
 • Life & Environment Research Center Ostrava
 • Koncertní sál Ostrava

Více informací o projektech najdete v příspěvku: Moravskoslezský kraj vybral 13 strategických projektů, které podpoří jeho transformaci

Upozorňujeme, že vstup bude umožněn pouze na základě potvrzení o provedeném očkování, prodělané nemoci či předložení platného negativního testu na COVID-19 dle aktuálně platného vládního nařízení.

Vše o Černé kostce. Zveme vás na diskusi do PLATO

Černá kostka je novým místem pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu Ostrava a také jedním ze strategických projektů Moravskoslezského kraje. Jak bude vypadat a jaká jsou případná úskalí projektu? O tom si můžete popovídat už tuto středu s architektem a autorem návrhu „Černé kostky“ Ladislavem Kubou a náměstky hejtmana Moravskoslezského kraje Jakubem Unuckou a Lukášem Curylem v galerii PLATO Ostrava.

▶ Kromě digitalizace kultury regionu, jež je symbolizována sloganem „…od coal mining k data mining“, by knihovna měla být také centrem vzdělávaní v oblasti technologií a takzvanou „zelenou knihovnou“.

▶ Měla by využívat dešťovou vodu či nabízet bezpapírové kopírování, měla by se rovněž stát střediskem klimatické osvěty a laboratoří obnovitelných zdrojů energie. 🌿

▶ Moravskoslezský kraj, zřizovatel knihovny, se aktuálně snaží získat podporu na výstavbu knihovny z Fondu spravedlivé transformace.

▶ Více informací v události: www.facebook.com/events/360462499074683

Veřejné projednání strategických projektů území Karvinska

Ve středu 1. září proběhlo v Regionální knihovně Karviná veřejné projednání strategických projektů Moravskoslezského kraje na území Karvinska, na kterém vystoupili i hejtman kraje Ivo Vondrák, 1. náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka, primátor města Karviná Jan Wolf a zmocněnec hejtmana kraje Zdeněk Karásek.

Na projednání byly představeny tyto strategické projekty:

 • POHO Park a další projekty v rámci POHO2030 Karvinsko
 • EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park
 • CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
 • PODOLUPARK Karviná
 • TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ
 • Centrum veřejných energetiků

Více informací o projektech najdete v tomto příspěvku.

Transformační plán Moravskoslezského kraje: Nové výzvy, nové příležitosti k rozvoji regionu

Moravskoslezský kraj je jedním ze tří českých uhelných regionů, jejichž přechod k nízkouhlíkové ekonomice a obnovu území po těžbě podpoří nový evropský Fond pro spravedlivou transformaci, a to částkou téměř 19 miliard korun.

Samotný kraj má možnost ovlivnit, jak budou tyto peníze využity. Základem pro další jednání je Transformační plán obsahující 8 klíčových oblastí, tzv. programů, které odráží specifické potřeby regionu.

Aktuálně dochází k útlumu a zastavení těžby uhlí na Karvinsku, což má velký dopad na zaměstnanost nejen kvůli zániku pracovních míst na šachtách, ale i v navazujících ekonomických řetězcích. Tradiční průmysl je v kraji vystaven tlaku na dekarbonizaci kvůli rostoucí ceně emisních povolenek. Změna palivové základny a odklon od uhlí představuje obrovskou výzvu pro energetiku a teplárenství v kraji. Po těžbě zůstanou k revitalizaci rozsáhlé plochy.

Výzvy stojící před krajem jsou však také příležitostí k jeho transformaci, ke změně ekonomické struktury, rozvoji lidského kapitálu, podpoře inovací a podnikání, tranzici průmyslu do zelena, zavedení principů cirkulární ekonomiky, masivnější digitalizaci či přechodu k čisté energetice.

Transformace a modernizace průmyslu navazujícího na tradici regionu je možnost, na níž lze v budoucím rozvoji stavět. Obory jako energetika, ocelářství, strojírenství, chemický průmysl, stavebních hmoty, či automotive budou i v dalších letech tvořit základ regionální ekonomiky. Nové obory, inovace, start-upy pak představují možnost diverzifikovat ekonomickou základu a přispět ke snížení rizika závislosti na dominantních odvětvích.

Transformační plán navazuje na krajskou strategii #hrajeMSKrajem i na Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal).

Pozvánka na veřejné projednání strategických projektů Karvinska

Moravskoslezský kraj zve zástupce obcí i obyvatele Karvinska k veřejnému projednání strategických projektů určených pro Operační program Spravedlivá transformace. Setkání se uskuteční ve středu 1. září v regionální knihovně Karviná.

17:30-17:50 Úvodní slovo

 • Jan Wolf, primátor města Karviná
 • Ivo Vondrák, hejtman MSK
 • Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana
 • Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana

17:50-19:00 Představení strategických projektů a diskuse

 • POHO Park a další projekty v rámci POHO2030 Karvinsko
 • EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park
 • CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
 • PODOLUPARK Karviná
 • TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ
 • Centrum veřejných energetiků

Více informací o projektech najdete v tomto příspěvku.

Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena. V případě nadměrného zájmu bude zorganizováno druhé kolo veřejného projednání.

Současně upozorňujeme, že vstup na akci bude umožněn pouze na základě potvrzení o provedeném očkování, prodělané nemoci či předložení platného negativního testu na COVID-19 dle aktuálně platného vládního nařízení.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans navštívil Moravskoslezský kraj

Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise, v sobotu navštívil Moravskoslezský kraj. U kulatého stolu společně s hejtmany, ministry, zástupci podniků, odborů i regionálních inovačních center debatoval o novém klimatickém balíčku Evropské unie Fit for 55, jehož cílem je snížit emise o 55 % do roku 2030.

Moravskoslezský kraj jakožto jeden ze tří českých uhelných regionů může z Evropské unie získat přes 18 miliard korun pro svůj rozvoj po ukončení těžby uhlí. Jeho transformaci by mělo podpořit 13 strategických projektů. Ty Timmermansovi představil hejtman kraje Ivo Vondrák v hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic.

Vybrané strategické projekty jsou v souladu s novým balíčkem i Zelenou dohodou, pomohou snižovat emise, více využívat obnovitelné zdroje a zlepšovat kvalitu ovzduší v kraji.

Moravskoslezský kraj se chce po odklonu od uhlí zaměřit na tři klíčové pilíře – vzdělávání a výzkum, podporu malých a středních podniků a transformaci těžkého průmyslu. „Je třeba změnit náš region. Změnit ho od těžby uhlí na těžbu dat,“ uvádí k budoucnosti regionu Ivo Vondrák.

„Pocházím z místa, které má také průmyslovou historii. To, co tady vidím, je skvělý způsob, jak se k historii postavit,“ řekl při návštěvě areálu Dolní oblasti Frans Timmermans.

Už více než rok zpříjemňuje cizincům pobyt v Moravskoslezském kraji Ostrava Expat Centre

Díky Expat Centre v Ostravě najdou cizinci žijící v kraji, ale i ti, co se zde teprve plánují přistěhovat, vše potřebné na jednom místě – od nabídky práce a bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity.

V loňském roce uspořádalo Expat Centre přes 70 akcí v angličtině, kterých se může kdokoli zúčastnit. Zároveň rozjelo YouTube kanál, na kterém radí, jak najít práci nebo jak se vyznat v různých typech smluv.

Projekt Expat Centra má za cíl přilákat talenty ze zahraničí, navazuje tak na strategii Ostravy Fajnova a je i jedním ze strategických projektů Moravskoslezského kraje.

Více informací o Expat Centre a dalších strategických projektech na tomto odkazu.

Expat centrum sídlí na Českobratrské 1888/14 v Ostravě. Více informací naleznete na webu www.ostravaexpat.eu. Nenechte si ujít aktuality a přihlaste se na odběr novinek (newsletter). Sledujte také Facebook a Instagram Ostrava Expat Centre.

Moravskoslezský kraj vybral 13 strategických projektů, které podpoří jeho transformaci

Moravskoslezský kraj udělal první významný krok k miliardám, které napomohou transformaci regionu. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje ve čtvrtek 24. června schválila krajský Transformační plán a strategické projekty, které budou doporučeny k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Evropská unie významně finančně podpoří regiony, které jsou nejvíce závislé na uhlí, a pro které je tak přechod na nízkouhlíkové hospodářství nejnáročnější. V České republice budou evropské prostředky čerpat Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, mezi které bude rozděleno 41 miliard korun.

„Tyto evropské peníze jsou určené na zmírnění následků klimatické transformace, mají například podpořit modernizaci a diverzifikaci hospodářství, aby byla odvětví našeho podnikání rozmanitá, využívala možnosti nejmodernějších technologií a nabízela lidem zajímavou práci. To je další oblast, na kterou je nutné se zaměřit – tedy zvyšování kompetencí místních pracovníků a podpora jejich rekvalifikace. No a zmínit je potřeba také transformaci krajiny v lokalitách, které průmyslem nejvíce utrpěly, u nás hovoříme o takzvané pohornické krajině,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že jsou dva druhy projektů, které budou o evropské peníze usilovat: strategické a ostatní běžné projekty.

Ty strategické musí projít schvalovacím procesem od regionálního hodnocení, přes schvalování Ministerstvem životního prostředí ČR až po konečné rozhodnutí Evropské komise. Ostatní projekty, které nejsou označeny jako strategické, mají také možnost z Operačního programu Spravedlivá transformace čerpat, ale v rámci soutěžních tematických výzev.

Více se dočtete na www.msk.cz.

13 strategických projektů

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací

Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací svým zaměřením naplňuje vizi přechodu kraje „od coal mining k data mining“. Nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nabídne služby moderní vzdělávací instituce, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví a smart technologií. Bude centrem digitální transformace kultury regionu a garantem uchovávání průmyslového dědictví kraje v digitální podobě. Nové trendy a technologie budou odborné i laické veřejnosti představovány prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů. Do aktivit bude výrazně zapojeno také environmentální vzdělávání, a to díky vzniku střediska klimatické osvěty a laboratoře obnovitelných zdrojů energie. Díky Černé kostce budou vytvořena nová pracovní místa a vzniknou akreditované kurzy pro nové typy kvalifikací související s digitalizací kultury.

Education District

Education District naplňuje vizi kraje jako chytrého a zeleného regionu, který je atraktivní pro všechny cílové skupiny. Projekt je předpokladem pro úspěšnou transformaci kraje, protože díky novému systému celoživotního a neformálního vzdělávání a demonstraci nových řešení umožňuje cílovým skupinám seznámení se s procesy transformace kraje, novými technologiemi a globálními megatrendy. Rozvíjí společně s partnery vzdělávací programy pro všechny oblasti transformace kraje a Green Dealu. Education District umožní vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. Education District využije lokalit brownfieldů v DOV a na Landek Parku a naváže na kulturní, industriální a přírodní dědictví kraje.

Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO)

Life&Environment Research Center Ostrava je nově budovaný vědeckovýzkumný hub, který umožní transformaci kraje z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavená facilita a 8 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi (OSU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (spin-off firmy), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

REFRESH

Projekt REFRESH nabízí nadregionální řešení technologických a společenských výzev v prioritních oblastech obnovitelné energie, environmentálních aplikací, digitalizace v duchu Průmyslu 4.0, dopravy, IT a materiálového výzkumu s výrazným dopadem na hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci. Realizace přispěje k energetické udržitelnosti MSK užitím nízkouhlíkových technologií, revitalizaci postuhelné krajiny, vytvoření pracovních míst, zvýšení konkurenceschopnosti firem digitalizací průmyslové výroby a zavedením chytrých technologií. Klíčovým nástrojem řešení je koncept živých laboratoří, s důrazem na intenzivní propojení VaV s průmyslovým sektorem a transfer výsledků do praxe s podporou MSIC. Díky zapojení špičkových vědců včetně ERC laureátů, významných akademických i průmyslových partnerů, se MSK stane evropským centrem zelené energetiky, IT a materiálových technologií.

Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)

Pro transformaci MSK je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního a vysokého školství, zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat VaV a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Cílem projektu je vytvořit ekosystém a zázemí pro rozvoj takových aktivit a využít synergie jednotlivých částí projektu zaměřených na střední (TPA) a vysoké (DIMLab) školství. Tento projekt je inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskidska – Inovačním centrem pro odborné vzdělávání, přípravu a celoživotní vzdělávání TKNIKA.

CirkArena – Circular Economy R&D Centre

Cílem projektu je vytvořit novou nezbytnou vědeckou infrastrukturu, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku a kompetenční centrum, v němž budou soustředěny vědecké, výzkumné a vývojové kapacity včetně systému národních referenčních laboratoří pro strategickou výzkumnou agendu centra (Třinec, Ostrava). Centrum kompetence bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou EU, ČR a MSK, bude platformou pro excelentní vědecké a inovační týmy v MSK a ČR, pomůže akcelerovat aktivity VaV, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky. Projekt je unikátní i tím, že pro vytvoření zázemí bude recyklována budova charakteru brownfield coby příklad možnosti oběhového hospodářství ve stavebnictví.

MUSEum+. Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů.

Projekt MUSEum+ vznikl z potřeby přispět k restartu strukturálně postiženého regionu a napravit absenci národní muzejní infrastruktury v Ostravě. Cílem je vybudování inovativního státního muzea nového typu vyvíjejícího metody práce s využitím moderních technologií a postupů, které se stane inspirací pro transformaci a rozvoj regionu s důrazem na oblast kulturních a kreativních průmyslů (KKP) a vzdělávací platformou prezentující aktuální témata orientovaná na problémy člověka a globální megatrendy, zejména interakci humanity a technologií. Projekt podporuje KKP jako nový typ zaměstnanosti v éře znalostní ekonomiky. Je klíčový díky vstupu ministerstva kultury do Ostravy.

EDEN Karviná – výzkumný a vzdělávací park

Cílem projektu je podpora obnovy průmyslově poškozené krajiny na území určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu původních druhů flóry a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pro tyto účely bude vybudována unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura, jejíž jádro tvoří univerzitní ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro výzkumné účely, ale také jako prostor pro environmentální výchovu zaměřenou na vzájemnost lidí a rostlin. Vznikne tak „živá laboratoř“, ve které se bude za účasti nejen odborníků, ale také návštěvníků, zkoumána a vytvářena změna z průmyslově poškozené krajiny na území s udržitelným přírodním, výzkumným, vzdělávacím, kulturním a turistickým využitím.

PODOLUPARK Karviná

Projekt je postaven na principech Smart City, udržitelného stavitelství a moderního řešení odpadového hospodářství, kde je odpad zdrojem. Hlavním inovativním prvkem projektu je technologie plazmového zplyňování uplatňující se v odpadovém hospodářství a výrobě vodíku. Cílem projektu je zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti, dekarbonizace průmyslu a dopravy, zvyšování zaměstnanosti a tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v regionu Karvinska. PODOLUPARK Karviná zároveň rozvíjí spolupráci ve výzkumu a vývoji, transferu technologií a znalostí a posiluje tak vznik a rozvoj firem. Moderní průmyslový park vznikne na nevyužitém brownfieldu, tudíž přispěje k revitalizaci lokality, posílení přírodních prvků a přispěje k adaptaci na změnu klimatu. Posílí environmentální standardy podniků a celkově přispěje k zatraktivnění regionu a přilákání nových obyvatel.

CEPIS – „Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií“ (Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies)

Slezská univerzita v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má ambici vytvořit unikátní prostor a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací a podnikání. Vybudováním centra CEPIS dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci MSK. Propojení s úspěšnou platformou Bussines Gate dojde k prohloubení integrace do ekosystému podpory podnikání a inovací v Karviné i v celém MSK. Mezi hlavní přínosy pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, připravenosti na trh práce, vytvoření prac. míst, kultivace veřejného prostoru a trend zelených budov.

POHO Park

Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum Pohornické krajiny, tzv. kampus. Ten nabídne potřebné zázemí pro návštěvníky nejen samotného kampusu (široká a odborná veřejnost), ale také pro návštěvníky přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Zároveň bude sloužit jako atraktor pro získávání zájmu nových investorů. Veškerá výstavba v areálu nového kampusu bude v energeticky aktivním standardu, se zápornou uhlíkovou stopou (provoz i výstavba). Dokončené realizace by měly sloužit jako vzorové projekty a zvýšit tak zájem a informovanost o udržitelnosti a podnikání.

TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ

KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z ohrožených profesí na nové kvalitnější uplatnění v rámci či mimo stávající odvětví. Do konce roku 2026 bude podpořeno 5 000 osob. Potřebné kompetence profesí změnami dotčených odvětví budou definovány a průběžně aktualizovány ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli. Projekt vytváří komplexní, udržitelný systém služeb zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě znalostí specifických potřeb regionu.

Centrum veřejných energetiků

Centrum veřejných energetiků bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města, obce, malé a střední podniky s cílem transformace energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR. CVE přispěje k transformaci aktivní komunikací s cílovými skupinami z MSK v oblasti energetického managementu, projednáváním předložených návrhů klientů o optimálních energetických opatření pro objekty s kombinací různých technologií, poradenstvím v oblasti využívání finančních nástrojů, sledováním trendů, inovací a jejich implementací do praxe, osvětou ke zvyšování povědomí o nutnosti transformace energetiky s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu ŽP a klimatu. Bez systematické pomoci odborníků v území není možné nastartovat změnu směrem k čistější, inovativnější a odolnější energetice.

Rekonstrukce Nového domova v Karviné přinese větší pohodlí i soukromí klientům

Díky rozsáhlé rekonstrukci domova se zvláštním režimem může nyní Nový domov v Karviné nabízí svým klientům pohodlnější a útulnější prostředí s dostatečným soukromím a 25 novými místy. Komplexní, kvalitní vybavení navíc usnadní práci zaměstnancům. Celková investice byla vyčíslena na 70 milionů korun, Moravskoslezský kraj se na ní podílel téměř 50 miliony, zbytek byl hrazen ze státního rozpočtu.

„Chceme seniorům v našich domovech zajistit důstojné životní podmínky a příjemné prostředí. Jednou z podmínek je například zajištění potřebného soukromí, proto jsou všechny pokoje v nově zrekonstruované části domova jedno nebo dvojlůžkové a mají vlastní sociální zařízení. Důraz klademe i na kvalitní komplexní vybavení, které zpříjemňuje život klientům, ale také usnadňuje práci těm, kteří se v domovech o seniory starají. Proto byl součástí projektu nové přístavby například i evakuační lůžkový výtah. Věřím, že nové prostředí a moderní zařízení výrazně zvyšují kvalitu služeb karvinského Nového domova, který je krajskou příspěvkovou organizací,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

„V domově se zvláštním režimem žijí lidé trpící různými formami demence. V našem kraji dlouhodobě převyšuje poptávka po této sociální službě nad nabízenými kapacitami. Také proto jsme rádi, že se díky nové přístavbě zvýšila kapacita domova. Naši senioři také jistě oceňují nové příjemné prostředí, které celková rekonstrukce pavilonu D přinesla,“ řekl ředitel Nového domova Daniel Rychlík.

„Kromě kompletní rekonstrukce ubytovací části v pavilonu D, kde jsme částečně změnili původní dispozice objektu, jsme vybudovali i architektonicky zajímavou, dvoupodlažní, moderní přístavbu. Do tohoto projektu byla zapracována a zrealizovaná tzv. inteligentní elektroinstalace s možností vzdálených přístupů s ovládáním, pro kterou se investor rozhodl s ohledem na zvýšení komfortu a bezpečí uživatelů,“ uvedl vedoucí střediska 14 Beskydské stavební Marcel Konesz.

„Revitalizace dvoupodlažního pavilonu Nového domova spolu s její přístavbou byla jedním z několika důležitých projektů kraje v oblasti sociálních služeb. V minulém roce byla například dokončena revitalizace budovy Domova Příbor za 27 milionů korun, letos bude dokončena 120milionová investice v bruntálském Sagapu. V tomto roce navíc zahájíme další důležité investiční akce, například v Petřvaldu u Karviné se dočká rekonstrukce Domov Březiny včetně výstavby nové budovy, také začne výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že v rozpočtu kraje je na letošní investiční akce v sociálních službách vyčleněno celkem 295 milionů korun.

Příležitosti pro podniky: Nová brožura přehledně shrnuje operační programy 2021-2027

Evropská unie chce být zelenější a chytřejší díky inovacím, digitalizaci, ekonomické transformaci a malým a středním podnikům. Právě tato priorita se odráží i v dotačních příležitostech pro nové programové období 2021-2027, které se zaměřují na výzkum a vývoj, energetické úspory, oběhové hospodářství, obnovitelné zdroje, regeneraci brownfields, čistou mobilitu nebo vzdělávání.

Jaké příležitosti nabízí toto nové programové období podnikům? Prolistujte si naši přehlednou příručku pro podnikatele

Rozvoj podnikání je jednou ze superpriorit Moravskoslezského kraje. Chceme, aby se lidé všech generací stali podnikavějšími a firmy inovativnějšími. S tím jim kromě odhodlání a kreativity mohou pomoci i evropské zdroje.

Studenti se zapojili do debaty o transformaci kraje

Do debaty o transformaci a rozvoji Moravskoslezského kraje se zapojili také aktivní studenti ze všech tří veřejných krajských univerzit – Slezské univerzity v Opavě, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity.

Při společném pátečním setkání s hejtmanem Ivo Vondrákem řešili, jak propagovat krajské úspěchy a zlepšovat image regionu. Shodli se na tom, že nejen finanční prostředky, ale hlavně propagace bude klíčovým prvkem pro úspěšnou transformaci.

K tomu byl měl přispět i připravovaný projekt Černá kostka, který se stane centrem digitalizace, vědy a inovací. Pod heslem „od coal mining k data mining“ bude sloužit i jako centrum digitalizace a popularizace vědeckých výsledků. Zároveň nabídne místo pro setkávání a propojování místních rodáků, studentů, zajímavých řečníků a odborníků na různá témata.

Webinář k programům Erasmus+ a CERV

Bruselská linka připravuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Úřadem Vlády České republiky další ze série webinářů zaměřených na evropské programy v novém programovém období EU 2021 – 2027.

Webinář připravený na 6. května 2021 bude věnovaný programům ERASMUS+ a Práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values/CERV) v období 2021-2027, včetně aktuálních a připravovaných výzev v obou programech.

Webinář je bezplatný (hrazen z prostředků Moravskoslezského kraje a zmíněných programů.

Odkaz na registraci on-line.

Po vyplnění formuláře bude potvrzena registrace a na uvedený mail zaslány instrukce pro přihlášení.

PROGRAM WEBINÁŘE

9:00 – 10:00      Erasmus+

10:00 – 10:20    dotazy k programu Erasmus+

10:20 – 10:30    přestávka

10:30 – 11:30    Práva a hodnoty

11:30 – 11:50    dotazy k programu Práva a hodnoty

12:00                   shrnutí a ukončení webináře

Odkaz na výzvy Erasmus+ v roce 2021:https://bruselskalinka.cz/podpora-vzdelavani-a-aktualne-vyhlasena-vyzva-erasmus-na-rok-2021/

Úspěšné krajské projekty na mezinárodní platformě spravedlivé transformace

Kulturní a kreativní průmysly hrají klíčovou roli v transformaci uhelných regionů. Vytvářejí nová, kvalitní pracovní místa, zatraktivňují region a podporují cestovní ruch. Často přitom vycházejí právě z těžebního a průmyslového dědictví.

Cestou propojení kreativních odvětví s průmyslovou historií se vydává také řada projektů v Moravskoslezském kraji, mezi nimi oblast Dolní Vítkovice, program POHO 2030 pro obnovu pohornické krajiny Karvinska nebo nově vznikající MUSEUM+.

Úspěšné projekty představil tento týden hejtman kraje Ivo Vondrák na mezinárodní platformě spravedlivé transformace v Bruselu. Zástupci uhelných regionů z celé Evropy se na ní sešli už potřetí, aby se podělili o inspirativní projekty a příklady dobré praxe.

Objevte kraj, jak jej neznáte! Nový Atlas MSK představuje region ve více než 100 mapách

Nový Atlas Moravskoslezského kraje vykresluje silné i slabé stránky regionu, jeho specifika a charakter. Díky více než sto mapám je možné přehledně sledovat stav a vývoj území a využít tyto informace pro plánování a posun kraje pozitivním směrem.

„Pro uvažování o budoucím rozvoji a směřování Moravskoslezského kraje je podstatné region dobře znát, rozumět vývojovým trendům a dávat věci do souvislostí,“ říká Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Atlas je rozdělen do šesti oblastí podle priorit krajské strategie #hrajeMSKrajem. Čtenářům poskytne základní přehled o podnikatelské aktivitě, kvalitě života v regionu, stavu ovzduší nebo technických památkách v kraji. Lze díky němu porovnávat zaměstnanost, dopravní, zdravotní i sociální obslužnost napříč krajem.

Zástupci kraje debatovali s územními partnery o využití nových evropských zdrojů

Zástupci samospráv, podniků, univerzit a neziskového sektoru se ve čtvrtek 18. března setkali již počtrnácté v rámci zasedání tzv. Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (RSK MSK). Jednání se poprvé uskutečnilo online formou. Pozvání přijali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V první části se účastníci zasedání dozvěděli o aktivnosti a úspěšnosti Moravskoslezského kraje v čerpání evropských fondů v období 2014-2020. Celkově se subjektům v kraji podařilo ve stávajícím programovém období získat cca 70 miliard korun (13 % z celkového podílu zdrojů pro ČR).

Zdroje byly například využity na modernizování vzdělávacích učeben, dovybavení nemocnic, rekonstrukci podnikatelských objektů či rozšíření vysokoškolských oborů. Lidé se díky těmto evropským zdrojům vozí nízkoemisnější hromadnou dopravou a dýchají čistější vzduch.

Účastníci dostali informaci o naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje za rok 2020 a realizaci projektů, které kraj považuje za strategické. Na tyto projekty se můžete podívat i na tomto webu. Byl také představen interaktivní Atlas kraje, který bude postupně zveřejněn i na těchto stránkách.

Druhé polovině zasedání dominovalo téma nových transformačních zdrojů. Ze strany ministerstev byly představeny dva klíčové fondy – Modernizační fond a Fond pro spravedlivou transformaci. Moravskoslezský kraj se na tyto příležitosti systematicky připravuje. V širokém partnerství byl zpracován tzv. Transformační plán kraje, který byl na zasedání prodiskutován. Pokud Vás zajímá téma transformace regionu dočtete se o něm více v této sekci.

Všechny prezentace z 14. zasedání RSK MSK najdete na tomto odkazu.

Kraj spouští veřejnou výzvu pro sběr strategických transformačních projektů

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí vyhlašuje dne 31. 3. 2021 veřejnou výzvu k předkládání předběžných studií proveditelnosti potenciálně strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace.

Zmíněný operační program podporuje území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje v procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Podpora se zaměřuje zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

„Spuštění veřejné výzvy nám umožňuje navázat na již započatou spolupráci s územím kraje při sběru projektových záměrů, kterou jsme zahájili v průběhu minulého roku. Zpracováním studie proveditelnosti nositel deklaruje reálný zájem usilovat o zdroje z operačního programu,“ okomentoval Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Veřejná výzva není v tuto chvíli omezena je otevřena širokému spektru nositelů. A to jak veřejnému, tak i soukromému sektoru, jejichž projektové záměry splní kritéria hodnocení transformačního potenciálu, dopadu na životní prostředí a prokáží proveditelnosti projektu. Tyto projekty také musejí v první fázi prokázat strategický základ, a to splněním několika kritérií:

 • významný dopad či potenciál změny v místě realizace projektu nebo na větším území kraje
 • soulad se strategií rozvoje Moravskoslezského kraje nebo Strategií RE:START
 • vznik nových nebo udržení stávajících pracovních míst, případně zvyšování kvalifikace a vzdělanosti nebo pozitivní vliv na adaptaci na klimatickou změnu
 • jasný nositel
 • minimální finanční objem investičního projektu nad 200 mil. Kč a neinvestičního nad 50 mil. Kč
 • jedinečnost projektu

Tato výzva ani následné hodnocení nezakládají nárok na finanční podporu předkládaných záměrů. Projekty, které projdou tímto hodnocením a budou schváleny na úrovni kraje, budou mít následně možnost podat úplnou projektovou žádost do oficiální výzvy vyhlašované řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace. Sběr povinných příloh pro posouzení projektu je zajišťován prostřednictvím oddělení strategického plánování rskmsk@msk.cz do 30. 4. 2021.

Podrobnosti k výzvě včetně příloh jsou k dispozici pod zprávou a také v sekci Stáhněte si.

Dokumenty ke stažení

Podcast: Co přináší nový OP Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od těžby a spalování uhlí v nejvíce zasažených regionech ČR, mezi které patří i Moravskoslezský kraj.

Jak zajistit dostatek pracovních míst pro lidi, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, podpořit místní ekonomiku a zlepšit životní prostředí?

Tyto otázky zodpoví náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, který má na starost spuštění a realizaci nového programu, v podcastu DotaceEU.cz.

Webinář pro velké firmy k transformačním příležitostem z nových fondů

V návaznosti na přípravu Operačního programu Spravedlivá transformace a Modernizačního fondu pořádá Moravskoslezský kraj webinář pro velké podniky věnovaný těmto novým příležitostem. Webináře se zúčastní také zástupci ministerstev zodpovědných za přípravu finančních programů a fondů.

Kdy: 31. března 12:00-13:30
Kde: online přes MS Teams (pro odkaz pište na rskmsk@msk.cz)

Kromě aktuálních informací o přípravě Moravskoslezského kraje na nový OP Spravedlivá transformace se webinář zaměří také na téma produktivních investic a jejich podpory podle pravidel pro veřejnou podporu.

Vypracování Analýzy dopadů produktivních investic na trh práce je nezbytnou podmínkou pro čerpání velkých firem z OP Spravedlivá transformace, nezakládá však nárok na finanční podporu předkládaných záměrů. Ty budou dále diskutovány na Transformační platformě, složené ze zástupců ministerstev, socio-ekonomických partnerů a uhelných krajů, a s Evropskou komisí, která podporu velkých podniků povoluje pouze po podrobném zhodnocení jejich příspěvku ke klimaticky neutrální ekonomice, negativním dopadu na životní prostředí a zhodnocení z pohledu vzniku nových pracovních míst a dopadu na trh práce v kontextu dotčeného kraje.

Termín pro předkládání Analýzy dopadů pracovních míst na trh práce: konec dubna 2021

Prezentace z webináře

Záznam z webináře

Platforma pro bruselské programy přinese více financí a inovativních projektů

Minulý týden proběhlo první setkání Platformy pro bruselské programy, kterého se zúčastnili zástupci univerzit a statutárních měst Moravskoslezského kraje. Cílem setkání bylo nejen představení možností komunitárních programů Evropské unie, ale hlavně sdílení dosavadních zkušeností. Jaké výhody nová platforma přináší?

🤝 SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ KRAJEM
Platforma podporuje spolupráci na inovativních projektech v kraji. Propojuje obce, univerzity, firmy a další významné regionální aktéry. Prostřednictvím pravidelného setkávání zástupců a projektových manažerů regionálních organizací z různých sektorů podporuje vzájemné partnerství a spolupráci.

💰 VÍCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Díky platformě se zvýší počet úspěšných žádostí do programů EU. Dokazuje to praxe Jihomoravského inovačního centra, kde podobná setkávání probíhají už několik let a spolupráce úspěšně funguje.

👩‍🔬 NOVÉ VÝZKUMNÉ A INOVATIVNÍ PROJEKTY
Platforma se zaměří na komunitární programy, tedy dotační programy, kde se o finanční prostředky žádá přímo u Evropské komise. Jsou jimi například Horizont (projekty zaměřené na vědu a výzkum) nebo UIA (projekty zaměřené na městské inovace).

Moravskoslezský kraj plánuje uspořádat příští setkání za čtvrt roku a rozšířit účastníky o zástupce dalších subjektů z regionu. Do té doby mohou zájemci čerpat informace o bruselských programech z novinek na webu Bruselská linka. Prezentace z prvního setkání k nahlédnutí zde.

Moravskoslezský kraj podporuje podnikání, hned třemi dotačními programy

Rada kraje schválila 22. února vyhlášení dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021. Krajské firmy mohou díky tomu dosáhnout na finanční podporu ve třech oblastech:

 • Voucher pro začínající firmy na podporu rozjezdu kvalitního regionálního podnikání
 • TechArt Voucher pro firmy, které hledají možnosti vylepšení svého produktu (podpora až 450 000 Kč)
 • InnoBooster Voucher pro firmy hledající zkušeného profesionála, který jim pomůže s jejich růstem (podpora až 500 000 Kč)

Žádosti mohou firmy podávat od 29. března do 16. dubna.

Více informací na webu Moravskoslezského kraje nebo Moravskoslezského inovačního centra.

Podpora podnikání je součástí prioritní oblasti #podnikavější_a_inovativnější_kraj.
Chci se podívat na další projekty.