Stáhněte si

Dokumenty veřejné výzvy pro sběr strategických transformačních projektů

Text výzvy
Příloha č. 1: Předběžná studie proveditelnosti
Příloha č. 2: Přehled hodnotících kritérií
Příloha č. 3: Doprovodná tabulka klimatických cílů
Příloha č. 3: Checklist klimatických cílů
Příloha č. 4: Analýza dopadů realizace produktivní investice na trh práce
Příloha č. 5: Harmonogram od vyhlášení veřejné výzvy SP MSK

Příležitosti pro PODNIKY v novém programovém období

Příležitosti pro OBCE v novém programovém období

Další informace k příležitostem na tomto odkazu.

Komunikační verze návrhové části

Návrhová část


Analytická část


Analytická a Návrhová část
(verze schválená zastupitelstvem)

Zpravodaj #hrajeMSKrajem

Zápis z veřejného projednání

Zápisy ze setkání s partnery v území

Kontakty

COPYRIGHT © 2019